PRIPRAVNIŠTVO SPREMEMBE za SEVALCE (dipl.inž.rad.tehnol.)
6 marca, 2019
Pričetek kandidacijskega postopka SSS pred volilno skupščino
22 oktobra, 2020

Skupščina Zbornice radioloških inženirjev Slovenije in Sindikata sevalcev Slovenije

 

Vljudno vabljeni na skupno skupščino Sindikata sevalcev Slovenije in Zbornice radioloških inženirjev Slovenije.

Skupščine obeh stanovskih organizacij bodo v četrtek 28.11. 2019 v prostorih ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA s pričetkom ob 16:00 uri.

Natančneje v stavbi C, v veliki sejni sobi.

 

 

Predlagani dnevni red skupščin:

1. Uvodni del z izvolitvijo skupnega delovnega predsedstva in organov skupščin

2. Poročila organov zbornice in sindikata, razprava in sprejem poročil

3. Pogajanja za standarde in normative RI

4. Program dela zbornice in sindikata v letu 2020

5. Povzetek o sindikalnem delu in o dogajanjih v posameznih bolnicah po Sloveniji

6. Usmeritve za nadaljnje delo

7.Razno

Zaradi veliko perečih aktualnih tematik je zaželena ČIM VEČJA UDELEŽBA, udeležbo prosim potrdite na prejetem mailu.

Vse dobro!

Kokovnik Robert
Praprotnik Grega
SO SSS – PERGAM

Comments are closed.