SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE
TRG OSVOBODILNE FRONTE 14
1000 LJUBLJANA

PREDSEDNIK: Robert Kokovnik, inž. rad.

PODPREDSEDNIK: Gregor Korošec, dipl. inž. rad
PODPREDSEDNICA: Simona Klampfer, dipl. inž. rad
PODPREDSEDNIK: Grega Praprotnik, dipl. inž. rad. teh.

BLAGAJNIK: Aleksander Savandič, dipl.inž.rad.,
TAJNICA: Petra Babič mag. inž. rad. teh

BAZA: Aleš Posl dipl. inž . rad in Gabrijel Prodič dipl. inž. rad. teh.

Pišete nam lahko na naslov: sindikat.sevalcev@gmail.com

Sindikalni telefon: 040/332-625

Sindikalni poverjeniki se za vse informacije glede članstva obrnite na: sindikat.vpisi@gmail.com

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
TRG OSVOBODILNE FRONTE 14
1000 LJUBLJANA

PRAVNA PODPORA: Aleš Bortek, univ. dipl. pravnik, ales.bortek@sindikat-pergam.si

Ignacija Valenčič, univ. dipl. pravnica, ignacija.valencic@sindikat-pergam.si

Kontaktirate nas lahko tudi preko spodnjega obrazca: