Dokumenti

Kolektivne pogodbe

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Uredbe

Zakon o delovnih razmerah

Sevalna zakonodaja

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (2018)

Zapisniki

Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj