Skupščina SSS PERGAM in ZRIS 2018
7 decembra, 2018
Ugodnosti za člane
8 decembra, 2018

ZAKLJUČEK pogajanja v Javnem sektorju za Sevalce 3.12.2018

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Pogajanja so potekala že od konca leta 2017, dosegla enega od vrhuncev z uspešno izvedeno stavko in protestnim shodom 24.1.2018 in bila nato praktično tik pred zaključkom prekinjena z odstopom predsednika Vlade marca 2018. Oktobra so se pogajanja nadaljevala ob novih vladnih izhodiščih in ob novi sestavi vladne pogajalske skupine, zaradi dejstva, da so se vladna izhodišča oddaljila od vladnega predloga iz marca 2018 pa so se pogajanja vmes zaostrila in za 5.12. 2018 je bila napovedana stavka sindikatov javnega sektorja.

Parafirani sporazum odgovarja na praktično vse stavkovne zahteve sindikatov in po oceni članov Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, v okviru katere so delovali tudi vsi sindikati javnega sektorja iz KSS PERGAM rezultati doseženega dogovora prinašajo pomembne izboljšave za javne uslužbence, hkrati pa dejejo dobre nastavke in okvir za nadaljnja usklajevanja in pogajanja.

 

3.12.2018 Se je zaključila STAVKA s podpisom Stavkovnega sporazuma in s podpisom Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

 

KAJ to pomeni za Sevalno dejavnost?

Naše osnovno Orientacijsko delovno mesto se je dvignilo za 2 plačilna razreda! 

V sevalno dejavnost spadamo tako radiološki inženirji, kot tudi medicinski fiziki ( na področju sevanja)

 

Napredovanja po celotni strukturi v javnem sektorju:

 • Delovna mesta do 16. plačnega razreda: za + 2 plačna razreda
 • Delovna mesta do 26. plačnega razreda: za + 1 plačni razred
 • Delovna mesta nad 26. plačnim razredom: za 2 plačna razreda
 • Delovna mesta v VIII. in IX. tarifni skupini: poleg dviga pod točko c) dodatno za 1 plačni razred

Javnim uslužbencem in funkcionarjem se višji plačni razredi na podlagi tega dogovora izplačajo postopno, in sicer na naslednji način:

 • s 1.1.2019 se izplača 1. plačni razred povišanja,
 • S 1.11.2019 se izplača 2. plačni razred povišanja in
 • S 1.3.2020 se izplača 3. plačni razred povišanja

*Pozor upoštevajte pri plači mesec zamika! ( Januarska plača se dobi februarja!)

 

 • »Redna delovna uspešnost se do vključno 31.8.2020 ne izplačuje. Stranke tega dogovora bodo v letu 2019 proučile določbe ZSPJS in KPJS, ki se nanašajo na ureditev redne delovne uspešnosti in v soglasju skušali oblikovati OBJEKTIVNE kriterije, ki bi po eni strani poenostavili postopek nagrajevanja delovne uspešnosti, po drugi strani pa v večji meri dosegli namen, da so iz naslova  delovne uspešnosti nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne delovne rezultate.«

 

 • Ureditev napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv se spremeni tako, da od 1.1.2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom koledarskega leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje.

 

 • Od 1.9.2018 javnim uslužbencem pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v enaki višini kot jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe.

# Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:

–  za 10 let delovne dobe 288,76 eura,

–  za 20 let delovne dobe 433,13 eura,

–  za 30 let delovne dobe 577,51 eura,

–  za 40 let delovne dobe 577,51 eura.

Za vse člane sindikatov 20% dodatni PLUS!

 

 • Odpravnina ob upokojitviJavnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

 

 • Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki sklepajo posamezno kolektivno pogodbo dejavnosti, v roku 90 dni od sklenitve tega dogovora pričnejo s pogajanji za normativne dele tistih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo.

 

 • Najkasneje 60 dni po sklenitvi tega dogovora se pričnejo pogajanja o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, zlasti glede drugačne ureditve povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

 

 •  Javnim uslužbencem, ki so sodelovali v stavki dne 24.1.2018 pripada nadomestilo plače za čas stavke v višini plače, kot bi jo prejeli če bi delali.

 

 

 

 

Več in podrobneje v  Stavkovnem sporazumu in v DOGOVORU o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju!

 

Te lahko pridobite pri vašem STAVKOVNEM POVERJENIKU, ali če nam direktno pišete na sindikat.sevalcev@gmail.com

 

 


Pravic se ne pridobi, pravice si je potrebno izboriti!
Bodite in ostanite svoji predvsem pa dosledni!

Vse dobro!

Kokovnik Robert
Praprotnik Grega
SO SSS – PERGAM

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja