Vrnite nam 8% naših plač!
17 januarja, 2018

Po sklepu članov Predsedstva SSS-PERGAM se z 27.12.2017 predsedstvo SSS-PERGAM
preimenuje v SO (stavkovni odbor) SSS-PERGAM in se s stavkovnimi aktivnostmi
pridružuje napovedani Stavki v Javnem Sektorju 24. JANUARJA 2018!
O načinih izvajanja stavkovnih aktivnostih, se bomo izrekli v prvih dneh novega leta.

Spoštovane kolegice in kolegi, pogovorite se med seboj in v svojih delovnih sredinah, kaj in
na kakšen način lahko tudi RI pokažemo, da smo pomembni in si zaslužimo popolnoma isto
korektno vrednotenje, ter spoštovanje našega poklica, kot ga imajo nosilci dejavnosti
zdravstva.
Pričakujemo, da se nam, kot odločilnim izvajalcem radioloških storitev, zopet priznajo
posebnosti našega poklica:
– dozne obremenitve,
– delovanje na področjih IOS in visokoenergetskih EMV,
– delo z ljudmi (otroci, starejši, bolni, poškodovani, z motnjami – psihične, fizične, čustvene,
senzorične, socialne,…),
– infekcije,
– sposobnosti hitrega delovanja in v posebnih pogojih,
– sodelavci v timih,
– stalna prisotnost 24/7,
– v celoti delovati v skladu z dobro radiološko prakso (skrbnost, strokovnost, odgovornost,…)
hkrati pa primerljivo z zdravniškim poklicem in poenotenimi kriteriji sorazmerno
priznavanje poklicne strokovnosti in odgovornosti,
– končno ureditev in priznavanje poklicnih kompetenc, standardov in normativov,
– enoten pregled in priznavanje Opisnih listov RI,
– spoštovanje dela ponoči, v nedeljo in na dan praznika z izplačilom polnih dodatkov,
– ovrednotenje pridobljenih znanj in sposobnosti diplomantov ZF na 2.bolonjski stopnji,
– doslednost pri odpravi anomalij in primerljivosti vrednotenja dela,…

Ob priznanju VRS, da so samo za zdravnike in zobozdravnike namenili dodatnih 15 mio€
(menda pa je realna številka v resnici še višja) finančnih sredstev in obžalovanju, da pa smo
vsi ostali zaposleni v zdravstvu popolnoma IZKLJUČENI iz »zanimanja« Ministrstva za
zdravje.
Osebno mislim, da res ne bi smeli biti več tako potrpežljivi in ponižni. Žal se pravice ne
pridobijo, pravice si je potrebno izboriti! Zato bi RI dejansko morali bolj enotno izkoristiti in
dosledno pokazati nase tudi z napovedano Stavko v JS, saj je zgolj čakanje in pogajanje
očitno premalo, da bi VRS in MZ sami od sebe sprevideli naše zadrege in naša v celoti
upravičena pričakovanja.

Drage kolegice in kolegi, spoštovani sodelavci, naj Vam Novo leto prinese vse dobro, za
dokazovanje pomembnosti in korektnega vrednotenja našega poklica pa bi bilo potrebno
narediti še malo napora.
SO računa na enotnost vseh RI.

Lep pozdrav,
Robert Kokovnik

Comments are closed.